หน้าหลักข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวสมัครงานภาพกิจกรรมสถานที่ท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ตำบลกระดานข่าวติดต่อ อบต

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบาย
ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการสำคัญ
งบประมาณ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558 (ดู: 22)
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสามัคคีต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 (ดู: 101)
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
   
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่   06/08/2549


ระบบเจ้าหน้าที่ 36

 
อบต.แม่ทอม ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมระหว่างถนนซอยมัสยิดและถนนริมคลองอู่ตะเภา (ซอยบ้านนายเพชร) หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ทอม
อบต.แม่ทอม ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมระหว่างถนนซอยมัสยิดและถนนริมคลองอู่ตะเภา (ซอยบ้านนายเพชร) หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ทอม (ดู : 266)

 
 
ประกาศ อบต.แม่ทอม เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อ่าน (610)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทอม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส... อ่าน (304)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทอม เรื่อง ขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทอม สมัย... อ่าน (278)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทอม เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ประจำปีงบประมา... อ่าน (160)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทอม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทอม สมัย... อ่าน (233)
 
อบต.ชุมพล : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง โครงการ... อ่าน (22)
อบต.คลองรี : เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจ้างโครงการประกอบอาหารกลางวัน อ่าน (23)
อบจ.สงขลา : ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสนามกีฬาติณสูลานนท์ อ่าน (16)
อบจ.สงขลา : ประกาศ สอบราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ นักเรียน รร.อบจ.สงขลาพิทยานุส... อ่าน (17)
อบจ.สงขลา : ประกาศ สอบราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับ นักเรียน รร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์ อ่าน (21)

 
ประกาศ อบต.แม่ทอม เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงยกร... อ่าน(79)
อบต.แม่ทอม ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสาธงหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่... อ่าน(447)
อบต.แม่ทอม ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมระหว่างถนนซอยมัสย... อ่าน(266)
อบต.แม่ทอม ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสาธงหน้าที่ทำการ อบต.แม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหว... อ่าน(404)
อบต.แม่ทอม ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายใหม่สายโคกกะ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทอม อ่าน(418)

วัดนารังนก (ดู: 800)
ขนมทองม้วน (ดู: 793)
ดูแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด ดูสินค้าประจำตำบลทั้งหมด

 
ประกาศสอบ อ่าน(5,471)

การใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ตำบลแม่ทอม
อ่าน( 21)
ขอแนะนำเครื่องรับ-ส่งแฟกซ์จากซิมมือถือค่ะ (ไม่ต้องใช้เบอร์โทรศัพท์บ้าน)
อ่าน( 786)
ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี้ยยังชีพ/สำหรับงานอบต.เทศบาล และเขต
อ่าน( 99)
"..ขอบคุณ..."
อ่าน( 508) ตอบ( 1)
ถามเรื่องกีฬาต้านยาเสพติดค่ะ
อ่าน( 191)
เพิ่มกระทู้ใหม่ อบต. ดูกระทู้ อบต.ทั้งหมด
ทม.คอหงส์ น้ำประปา
อ่าน( 3)
ทม.คอหงส์ ช่างทำถนนไม่ทำที่ปิดฝาคู
อ่าน( 89) ตอบ( 1)
ทต.พะตง ฝุ่นถุงปูน เทศบาล 12
อ่าน( 13)
ทม.คอหงส์ สอบถามเรื่องช่องทางในการแจ้งปัญหาของประชาชน
อ่าน( 201)
ทม.ทุ่งตำเสา สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ
อ่าน( 213) ตอบ( 1)
ดูกระทู้ อปท.ทั้งหมด

  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทอม
© Copyright 2006. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation