หน้าหลักข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวสมัครงานภาพกิจกรรมสถานที่ท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ตำบลกระดานข่าวติดต่อ อบต

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบาย
ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการสำคัญ
งบประมาณ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสามัคคีต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 (ดู: 77)
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 (ดู: 462)
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
   
 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่   06/08/2549


ระบบเจ้าหน้าที่ 36

 
กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558
กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558 (ดู : 464)

 
 
ประกาศ อบต.แม่ทอม เรืื่อง การใช้คู่มือประชาชนสำหรับการพิจารณาอนุญาต อ่าน (386)
กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558 อ่าน (464)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) อบต.แม่ทอม อ่าน (278)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) อบต.แม่ทอม อ่าน (231)
รู้จัก รู้ทัน ไวรัสเมอร์ส อ่าน (181)
 
อบต.สะกอม(เทพา) : สรุปผลการดำเินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ อ่าน (0)
อบต.เปียน : ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.เปียน สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2558 อ่าน (1)
อบต.เปียน : ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 อ่าน (0)
อบจ.สงขลา : Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ อ่าน (1)
ทม.คอหงส์ : เสาร์ 29 สิงหา เทศบาลเมืองคอหงส์ ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่ารีไซเคิล ประจำปี 2558 ... อ่าน (2)

 
ประกาศ อบต.แม่ทอม เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแแ... อ่าน(141)
อบต.แม่ทอม ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนริมคลองอู่ตะเภา (สายใน) หมู่ที่ 6 ต... อ่าน(272)
อบต.แม่ทอม ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายป่าช้าหนองหินพร้อมฝังท่อ หมู่ที่... อ่าน(234)
อบต.แม่ทอม ประกาศยกเลิก ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสาธงหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วน... อ่าน(287)
อบต.แม่ทอม ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายใหม่ภายในบริเวณที่ดินของ อบต.แม่ทอม หมู่ที... อ่าน(156)

วัดนารังนก (ดู: 783)
ขนมทองม้วน (ดู: 781)
ดูแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด ดูสินค้าประจำตำบลทั้งหมด

 
ประกาศสอบ อ่าน(5,447)

การใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ตำบลแม่ทอม
อ่าน( 7)
ขอแนะนำเครื่องรับ-ส่งแฟกซ์จากซิมมือถือค่ะ (ไม่ต้องใช้เบอร์โทรศัพท์บ้าน)
อ่าน( 722)
ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี้ยยังชีพ/สำหรับงานอบต.เทศบาล และเขต
อ่าน( 91)
"..ขอบคุณ..."
อ่าน( 501) ตอบ( 1)
ถามเรื่องกีฬาต้านยาเสพติดค่ะ
อ่าน( 182)
เพิ่มกระทู้ใหม่ อบต. ดูกระทู้ อบต.ทั้งหมด
ทม.คอหงส์ กลุ่มไลน์ หรือกลุ่มอีเมล์ของเทศบาล
อ่าน( 177) ตอบ( 1)
ทม.คอหงส์ เรื่องน้ำประปา...
อ่าน( 319) ตอบ( 1)
ทม.คอหงส์ เรื่องพักเที่ยงของเจ้าหน้าที่
อ่าน( 294)
อบต.ทุ่งหวัง เรื่อง ขอไฟส่องทางเข้าบ้านยางงาม ม.9
อ่าน( 265)
ทม.คอหงส์ อยากทราบการเข้าใจ wifi ฟรีครับ
อ่าน( 312) ตอบ( 1)
ดูกระทู้ อปท.ทั้งหมด

  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทอม
© Copyright 2006. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation