ทางลัด
 • ปรับขนาด
  ตัวอักษร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

นายชวลิต บุญช่วย
นายก อบต.แม่ทอม
Updates:
ตำบลแม่ทอม เศรษฐกิจดี มีโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมเพียงพอ ประชาชนอยู่อย่างมีความสุข ด้วยการยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการภาษีประจำปี พ.ศ. 2561 | โภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย
นายปรีชา วิจิตรโสภา
ปลัด อบต.แม่ทอม
ข่าวสารความเคลื่อนไหว
NEWS & EVENTS
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  หนังสือราชการจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
  • สถานะ
   เลขที่
   หัวข้อ
   วันที่
  คณะผู้บริหาร อบต.แม่ทอม
  • นายชวลิต บุญช่วย
   นายก อบต.แม่ทอม
  • นายชิตชอบ ชุมนิรัตน์
   รองนายก อบต.แม่ทอม
  • นายเถ็ก กุลนิล
   รองนายก อบต.แม่ทอม
  • นายเส็น บินยีหมาน
   เลขานุการนายก อบต.แม่ทอม
  สินค้าเศรษฐกิจ อบต.แม่ทอม
  ปฏิทินกิจกรรมหน่วยงาน