หน้าหลักข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวสมัครงานภาพกิจกรรมสถานที่ท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ตำบลกระดานข่าวติดต่อ อบต

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบาย
ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการสำคัญ
งบประมาณ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 (ดู: 218)
สืบสานวัฒนธรรมอิสลาม (เมาลิดสัมพันธ์) ประจำปี 2558 (ดู: 224)
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
   
 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่   06/08/2549


ระบบเจ้าหน้าที่ 36

 
รดน้ำผู้สูงวัย ฉ่ำใจวันสงกรานต์
รดน้ำผู้สูงวัย ฉ่ำใจวันสงกรานต์ (ดู : 834)

 
 
รดน้ำผู้สูงวัย ฉ่ำใจวันสงกรานต์ อ่าน (834)
ประกาศ อบต.แม่ทอม เรื่อง การงดจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 2และ 3ตำบลแม่ทอม อ่าน (387)
ประกาศผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ อบต.แม่ทอม อ่าน (591)
อบต.แม่ทอม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อ่าน (550)
ประกาศ อบต.แม่ทอม เรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) อ่าน (715)
 
อบต.กระดังงา : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลื... อ่าน (500)
อบต.คลองหรัง : โครงการวันสงกรานต์ อบต.คลองหรัง วันที่ 13 เม.ย. 58 ณ วัดแม่เปียะ อ่าน (892)
ทม.เขารูปช้าง : ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งระบบน้ำพุหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้า... อ่าน (820)
ทม.เขารูปช้าง : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายเหลิม หมู่ที่ 6 ตำ... อ่าน (923)
ทม.เขารูปช้าง : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองอีกอง หมู่ที่ 1 ต... อ่าน (889)

 
อบต.แม่ทอม ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยหนองหิน หมู... อ่าน(612)
ประกาศ อบต.แม่ทอม เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอ... อ่าน(535)
อบต.แม่ทอมประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยหนองหิน หมู่ท... อ่าน(616)
อบต.แม่ทอมประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้... อ่าน(629)
อบต.แม่ทอม ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างแนวป้องกันตล... อ่าน(713)

วัดนารังนก (ดู: 553)
ขนมทองม้วน (ดู: 537)
ดูแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด ดูสินค้าประจำตำบลทั้งหมด

 
ประกาศสอบ อ่าน(5,208)

"..ขอบคุณ..."
อ่าน( 322) ตอบ( 1)
ถามเรื่องกีฬาต้านยาเสพติดค่ะ
อ่าน( 177)
ถามเรื่องกีฬาต้านยาเสพติดค่ะ
อ่าน( 270)
ถามเรื่องกีฬาต้านยาเสพติดค่ะ
อ่าน( 309)
ถามเรื่องกีฬาต้านยาเสพติดค่ะ
อ่าน( 436) ตอบ( 1)
เพิ่มกระทู้ใหม่ อบต. ดูกระทู้ อบต.ทั้งหมด
อบต.เกาะยอ ขอเชิญร่วมสมัครอบรมโครงการค่ะ
อ่าน( 583)
ทม.คอหงส์ เรื่อง เปลี่ยนเลขที่บ้าน
อ่าน( 7,783)
ทต.พะวง กรมพลศึกษา สัญจรลงใต้ อบรมวิทยาศาสตร์การกีฬา
อ่าน( 4,966)
อบต.เกาะยอ กรมพลศึกษา สัญจรลงใต้ อบรมวิทยาศาสตร์การกีฬา
อ่าน( 3,457)
ทม.สิงหนคร พัฒนาแล้วจริงๆ
อ่าน( 8,779)
ดูกระทู้ อปท.ทั้งหมด

  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทอม
© Copyright 2006. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation