หน้าหลักข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวสมัครงานภาพกิจกรรมสถานที่ท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ตำบลกระดานข่าวติดต่อ อบต

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบาย
ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการสำคัญ
งบประมาณ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
ภาพกิจกรรมโครงการร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกันภัยพิบัติ ประจำปี 2557 (ดู: 10)
กิจกรรม (ดู: 43)
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
   
 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่   06/08/2549


ระบบเจ้าหน้าที่ 106

 
สืบสานประเพณีวันลอยกระทง
สืบสานประเพณีวันลอยกระทง (ดู : 67)

 
 
สืบสานประเพณีวันลอยกระทง อ่าน (67)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อ่าน (200)
ประกาศแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) อ่าน (273)
ร่วมกิจกรรมรอมฎอน อ่าน (269)
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาทางน้ำ อ่าน (210)
 
อบต.บ่อดาน : ประกาศ เรื่อง ยกระดับถนนลูกรังสายชมทุ่ง - สายประชาราษฎร์ หมู่ที่ 2 ต.บ่อดา... อ่าน (76)
อบต.บ่อดาน : ประกาศ เรื่อง ยกระดับถนนกลางแคว - วัดใหม่ หมู่ที่ 6 ต.บ่อดาน อ่าน (80)
อบต.วัดจันทร์ : ตารางแสดงวงเงินราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 อ่าน (87)
อบต.ท่าชะมวง : ประกาศผลการวิเคราะห์น้ำประปา อ่าน (78)
อบต.วัดจันทร์ : ตารางแสดงวงเงินราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน อ่าน (82)

 
ประกาศ อบต.แม่ทอม เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจัดหาแหล่งน้ำดิบสำห... อ่าน(439)
ประกาศ อบต.แม่ทอม เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการบุกเบิกยกระดับถนนสา... อ่าน(209)
ประกาศ อบต.แม่ทอม เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการยกระดับถนนสายริมทุ่... อ่าน(172)
ประกาศอบต.แม่ทอม เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบปร... อ่าน(341)
อบต.แม่ทอม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหอ... อ่าน(101)

วัดนารังนก (ดู: 387)
ขนมทองม้วน (ดู: 344)
ดูแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด ดูสินค้าประจำตำบลทั้งหมด

 
ประกาศสอบ อ่าน(4,952)

"..ขอบคุณ..."
อ่าน(186) ตอบ(1)
ถามเรื่องกีฬาต้านยาเสพติดค่ะ
อ่าน(120) ตอบ(0)
ถามเรื่องกีฬาต้านยาเสพติดค่ะ
อ่าน(111) ตอบ(0)
ถามเรื่องกีฬาต้านยาเสพติดค่ะ
อ่าน(108) ตอบ(0)
ถามเรื่องกีฬาต้านยาเสพติดค่ะ
อ่าน(242) ตอบ(1)
เพิ่มกระทู้ใหม่ อบต. ดูกระทู้ อบต.ทั้งหมด
อบต.กระดังงา สมัครงานไทยพาณิชย์กับความสำเร็จของคุณ
อ่าน(44) ตอบ(0)
อบต.ชุมพล ให้หาความท้าทายมาเพิ่มในการสมัครงานพิษณุโลก
อ่าน(47) ตอบ(0)
อบต.สนามชัย ให้หาความท้าทายมาเพิ่มในการสมัครงานพิษณุโลก
อ่าน(49) ตอบ(0)
อบต.เขาแดง ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)เครื่องพิมพ์เช็ค
อ่าน(81) ตอบ(0)
อบต.คูหา ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)เครื่องพิมพ์เช็ค
อ่าน(69) ตอบ(1)
ดูกระทู้ อปท.ทั้งหมด

  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทอม
© Copyright 2006. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation